Retro VFO (deel 1)

Ik was laatst bij de afdeling Hoogeveen van de VERON, en daar was men een zelfbouw projectje gestart van een VFO (Variable Frequency Oscillator) met een TFT schermpje. Hierop stond naast de frequentie in digitale vorm ook een ronddraaiende schaal, die mee bewoog met de afstemknop. Het geheel zag er erg gelikt uit, en ik was er meteen verliefd op.

Het is ontworpen door een Japanse zendamateur (JF3HZB) en op zijn github site is zijn versie van de software te downloaden in de vorm van een arduino sketch + library files.

Echter, er zijn inmiddels door diverse personen aanpassingen hieraan gemaakt. O.a. een mogelijkheid om stapgrootte te veranderen, en een aantal geheugens voor frequenties. Ik heb een versie gevonden op deze github site:

https://github.com/RSZ-Nld/VFO-1.8-Inch-Retro-scale

Ik heb inmiddels V8 draaiend.

Dat ging niet zonder slag of stoot. In eerste instantie was ik begonnen met de 2.0 versie van JH3HZB. Die kreeg ik ingeladen. Maar zoals gezegd is dat alleen maar een VFO, je kunt de stapgrootte niet wijzigen, dus als je naar een andere band wilt dan draai je je een ongeluk. Er zijn ook geen geheugens in deze versie.

Ik vond ergens een kopie van een V5 van deze software, maar deze kreeg ik niet gecompileerd met de Arduino IDE. Na lang zoeken kwam ik op de site van DJ7OO. Deze had het laatste puzzelstukje: het blijkt dat deze sketches allemaal de versie 1.x van de ESP32 board library moeten hebben. Met versie 2.x krijg je foutmeldingen als:

>>>> section `.dram0.bss’ will not fit in region `dram0_0_seg’
>>>> DRAM segment data does not fit.
>>>> region `dram0_0_seg’ overflowed by xxxx bytes

DJ700 adviseert om board versie 1.0.6 te kiezen, volgens hem zou die beschikbaar moeten zijn. Maar daar laat zich weer zien dat online oplossingen snel kunnen verouderen. In de nieuwste versies van de Arduino IDE wordt deze niet meer meegenomen, en kan niet gekozen worden. Na wat geprobeerd te hebben kwam ik op de volgende procedure die bij mij werkte.

Ga naar File – Preferences in de Arduino IDE en klik op het icoontje achter het veld ‘Additional boards manager URLs.

Voeg hier de volgende twee regels in:

https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/1.0.6/package/package_esp32_index.template.json
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Hierna is het wel mogelijk om deze versie van de board-library te kiezen.
Nadat ik dat gedaan had werkte de compilatie en download probleemloos. Er komt blokvormig signaal uit de SI5351 module met een frequentie overeenkomend met wat op de display wordt weergegeven.

Het schema:

Ik heb de uitgang van de SI5351 even op de TinySA spectrum analyzer bekeken. Zoals verwacht ziet dat er niet fraai uit. Er komt n.l. een blokvormig signaal uit de SI5351, en dat geeft een hele trits aan harmonischen:

Ik had ook nog een filtertje liggen voor de 17m band. Ik was wel nieuwsgierig hoe die zou presteren. Dat viel nog niet tegen:

Insertion loss is 1dB. de 2e en 3e harmonischen zijn resp -66dB en -70dB t.o.v. de carrier. Boven 100MHz krijgt het filter een beetje last van doorslag. Maar ook daar is de slechtste nog altijd >50dB lager dan de fundamental. (en 43dB lager dan zonder filter).