µSDX – bouw ervaringen – 7

Omdat ik de ferriet kerntjes niet erg vertrouwde, heb ik Amidon kerntjes besteld, om daar een 20m LPF mee te maken. Daarnaast een assortiment keramische chip (SMD) condensatoren.

Omdat de L en C in het uitgangscircuit resonant moeten zijn op de gebruikte frequentie, en ook de uitgangs capaciteit van de BS170’s en de ingangs capaciteit van het filter daaraan bijdraagt, heb ik het e.e.a. berekend en gesimuleerd met behulp van het programma ELSIE (een LC filter bereken programma). Ik ben tot de volgende waardes gekomen:

Elsie voorspelt de volgende overdrachtskarakteristiek:

Het gebouwde exemplaar heb ik vervolgens met de NanoVNA bekeken, en dat ziet er als volgt uit:

Dat ziet er toch redelijk vergelijkbaar uit. Het loopt een beetje op vanaf 40MHz, maar blijft onder de 45dB. De 2e harmonische – die al zo’n 15dB lager zal zijn dan de gewenste is met dit filter 40+15 is 55dB verwakt. De 3e harmonische 20 (geschat) + 55 = 75dB.

Ongewenste componenten in de HF band moeten 40dB worden onderdrukt, dus dat zou geen probleem mogen zijn.

Ik heb L3 en C28 aangepast aan deze berekening, en het geheel getest. Er komt met dit filter en de L/C ruim 3 watt uit, dus dat is wat mij betreft zo goed als optimaal.

Er blijkt ook een foutje in de software te zitten, die wat ongwenste mengproducten tot gevolg hebben. Zie:
https://groups.io/g/ucx/message/2856

Helaas heeft dit geen verbetering gebracht voor mijn audio probleem, het klinkt nog steeds uitermate krakelig.